Kosova Hakkında

1999 yılından bu zamana kadar Birleşmiş Milletler bünyesinde olan Kosova, Sırbistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Arnavutluk ve Makedonya ile komşu olan Kosova’nın denize kıyısı bulunmamaktadır. Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş ama bağımsızlığı henüz birçok ülke tarafından tanınmamıştır. Kosova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında Amerika, Arnavutluk, Türkiye, İngiltere, Afganistan gibi ülkeler bulunmaktadır. Ancak Sırbistan ve Rusya, Kosova’nın bağımsızlığını tanımamış ve halen Sırbistan’a bağlı özerk bir bölge olduğunu iddia etmektedirler.

Ülkede çoğunlukla Arnavutlar yaşamaktadır. Ayrıca Türkler, Sırplar ve Boşnaklarda bu bölgede yaşamaktadır. Zaten ülkenin bayrağında yer olan 6 yıldızda bu ülkede yaşayan 6 farklı etnik grubu temsil etmektedir.

Kosova Kültürü

Kosova bölgesi Sırpların ve Arnavutların kültürel açıdan son derece önem verdikleri bir bölgedir. 1990 yılında yaşanan savaş sonrasında bu bölgeden Birleşmiş Milletler sorumlu olsa da bölgenin statüsü henüz belirlenmemiştir.

Kosova’nın nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon civarındadır. Ülkede zengin yer altı kaynakları bulunmasına rağmen bunları çıkaracak teknolojiyi henüz kullanamadıkları için geçim kaynağı şimdilik tarımdır. Ancak ülke küçük bir alana sahip olduğu için tarım tüm ülkenin ihtiyacını karşılayamamakta ve ülke ithalat yapmak zorunda kalmaktadır. Nitekim ki 2012 yılında ithalata harcanan para yaklaşık olarak 2,5 milyar Euro idi. Bölgenin %90 gibi büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturmaktadır. Ayrıca bölgede 10.000 civarında da Türk yaşamaktadır.

Puanla
[Total: 0 Average: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!